Create Account

Bazylland
Joined Videos Video Duration Upload / Week
2013-06-18 303 15:40 1.9
Views
831,104,630
Subscribers
Video Count
Published Day
Top Videos
Description
Bajki Dla Dzieci o Traktorach , Rolnikach oraz innych wspaniałych maszynach ;). Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania


Fairy Tales For Children about Tractors, Farmers and other great machines;). See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasonin

Kontakt: amdmediateam@gmail.com
Video List