Description
안녕하세요~! 신나토이 플레이 채널에 와 주셔서 감사해요!!
매일매일 유쾌한 신나와 태양오빠의 엉뚱발랄 코믹 장난감스토리,재밌는 상황극을 소개하는 채널이에요.
놀면서 색깔고 배우고 동요도 부르며 다양한 역할놀이도 함께 한답니다.
디즈니 공주와 사랑스런 캐릭터들, 마블 어벤져스, 귀여운 인형 친구들, 기발하고 재미있는 장난감도 함께 해요!!
신나공주와 태양오빠의 즐겁고 신나는 놀이 기대해주세요~!
구독과 좋아요를 눌러 주시면 신나토이에 아주아주 큰 힘이 되요~ 너무너무 감사합니다.
채널 구독하기→ http://bit.ly/2GYbUZb

Welcome to Sinna Toy Play Channel
It is a channel that introduces exciting scenes of funny Sinna and Sun brother's whimsical comic toys and interesting situation
Sinna Toy loves to play with learning colors, singing kids song with various role plays
We love to be with Marvel Avengers and Disney princesses, Mini mouse Mickey Mouse, Pororo, cute dolls, amazing toys, and popular characters,too
Thank you very much for watching and we will prepare a lot of good videos in the future.
Please subscribe → http://bit.ly/2GYbUZb
Cảm ơn các bạn đã theo dõi phát sóng của mình. nhớ vào xem nhé→ http://bit.ly/2GYbUZb
ทุกคนครับ ขอบคุณที่ดูไลฟ์กันนะครับ ช่วยกดติดตามด้วยนะคะ → http://bit.ly/2GYbUZb
Tags
신나토이 신나키즈 "kids for video" "pretend play" superhero superheroes 슈퍼히어로