Bazylland
Joined Videos Video Duration Upload / Week
2013. 6. 18. 323 11:22 2.1
Views
Subscribers
Video Count
Top Videos
Channel History
No Type Before After Date
1 - ChannelArt 2018-09-06
Description
Bajki Dla Dzieci o Traktorach , Rolnikach oraz innych wspaniałych maszynach ;). Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania


Fairy Tales For Children about Tractors, Farmers and other great machines;). See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasonin

Kontakt: amdmediateam@gmail.com
Video List